Cập nhật

THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ!!!

THÔNG BÁO : ✔ ( Bên mình TỰ TIN rằng số chuẩn. Quan trọng hơn nữa, là phí trả trước 50% sau giờ thanh toán đủ. Tạo điều kiện cho mọi người để được vào bờ !!! Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng. …

!!!